Cazkolik.com
Radyo Cazkolik İnternet üzerinde cazkoliklerin
buluştuğu bir caz radyosudur
CazFM.com canlı yayınını dinliyorsunuz.
 
Türkiye'nin Caz Takvimi

Ece Şermet & Erkan Zeki Ar Duo

Sanatçı: Ece Şermet (v), Erkan Zeki Ar (g)
Mekan: The Badau, Akasya (Rez: 0 532 306 4334)
Tarihi: 19 Ocak.2020
Saat: 13:00
Web Adresi: https://www.facebook.com/events/5
Etkinlik Bilgisi : Giriş ücreti bulunmamaktadır.


Emin Fındıkoğlu +12

Sanatçı: Barış Yazıcı, İmer Demirer, Tolga Bilgin, Işık Üstündağ, Ebru Kennington, Güneş Karaduman, Duru Tuna, Çağdaş Oruç, Serhan Erkol, Barış Yazıcı, Volkan Topakoğlu, Ekin Cengizkan, Emin Fındıkoğlu, Melisa Kral, Zeynep Kuyumcu
Mekan: Bova Sahne, Şehit Muhtar Mah. Mis Sokak, No:17, Beyoğlu, İstanbul (Tel: 0 533 647 5727)
Tarihi: 19 Ocak.2020
Saat: 21.30
Etkinlik Bilgisi : Pazar cazcılar azar.


 
Popüler Gündem

Free Cazı Sivil Haklar Hareketiyle İlişkilendirmedeki Yanlış Anlayışlar - 1

 7803 defa okundu. Yorum Ekle      Yorumları Oku  Önceki   |   Sonraki  

Bu makale caz tarihi öğrencilerinin, hocalarının ve yorumcularının bu müziği incelediklerinde aynı zamanda Amerikan tarihini de inceleyip incelemedikleri konusunda kafa karıştıran ve birbiriyle ilişkili iki yanlış anlayışla ilgilidir.


"Free Cazı Sivil Haklar Hareketiyle İlişkilendirmedeki

Yanlış Anlayışlar: Caz Tarihindeki Sosyo-Politik

Bağlamı Öğretmenin Bazı Tehlikeleri"

Marc C. Gridley
(İlk olarak Ekim 2008’te College Music Symposium’da yayımlandı, vol.4, 139-155. © 2008, College Music Symposium)

Türkçeye çeviren: Prof. Dr. Ertan Yılmaz
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Sinema Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi)

Bu makaleyi Türkçeye ve caz dağarcığımıza kazandıran arkadaşımız ve iyi bir caz dinleyicisi olan sevgili Ertan Yılmaz’a Cazkolik.com olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.


1. Bölüm


Serbest-biçim cazın tarihinin taslağı çıkarılıyor ve onu 1960’lardaki avangard caz içindeki yerinden tamamen ayırıyor. Aldatıcı bağlantıları açıklamak için birkaç yaygın düşünce modeli saptanıyor: (a) bir soundun etkisinin onun ortaya çıkışıyla karıştırılması, (b) yazarların algılamalarıyla yaratıcıların niyetlerinin karıştırılması, (c) belirli bir yaklaşımdaki ve belirli bir dönemdeki az sayıda yapıta orantısız vurgu yapılması ve (d) programatik (toplumsal olaylarla ilgili) olmayan enstrümantal müzikte programatik yanların aranması.

800’den fazla kolej ve üniversite caz tarihi, caza giriş ve cazın değerlendirilmesi dersleri veriyor. Elliden fazla kitap ders kitapları olarak mevcuttur. Bu kitapların bazılarıyla ilgili bir sorun, onların caz stillerinin ortaya çıkışıyla sosyo-politik meseleleri ilişkilendirme eğiliminde olmalarıdır. Önemsiz bir nedenle bu kitaplar neredeyse istisnasız belirli politik hareketler müziğin ortaya çıkışına yol açmadığında bile, politika ile yeni caz stillerinin gelişmesi arasında bir neden-sonuç ilişkisinin olduğunu öne sürerler, ima ederler ya da doğrudan iddia ederler. Çoğu durumda politika sadece caz hareketleri ile aynı dönemde oldu. Bağlantı ise eşdeğerde olmadı.

Bu makalenin tetikleyicisi bir kolejde ‘A’ notu alan caz tarihi üzerine bir bitirme teziydi. Yazarı bu tezi bana gönderdi, çünkü benden çalışmasının derinliği konusunda aynı fikirde olmamı istiyordu. Bu tezde hem bol referans vardı hem de sosyo-politik meseleler ile cazdaki yenilikler arasında aldatıcı bağlantılarla doluydu. 30 yıl önce bu tip referansların neden olduğu sorundan bahsetmiştim.  Bu tezin ortaya çıkışı benim bu tip yanlış anlayışların, bu tür kaynakların caz tarihinin doğru, dengeli açıklanışı olduğundan şüphe etmeleri için bir nedenleri olmayan parlak öğrencilerin öğrenme sürecini değiştirmesinin kapsamını anlamama neden oldu.

Bu tezdeki önemli bir referans kaynağı politikanın, toplumsal tarihin ve sosyo-politik meselelerin caz stilleri için katalizör olduğu imalarının çok miktarda olduğu Ken Burns JAZZ televizyon dizisiydi. Öğrencinin bu diziye bağımlı olması alışılmamış bir durum değildi. Giderek daha fazla sayıda caz tarihi hocası buna ve/ya bunun rehberi olan Geoffrey C. Ward’ın Jazz: A History of America’s Music adlı kitabına ve benzer odaklı diğer kitaplara gereksinim duymuştur. Bu kaynakların bu bitirme tezinde neden olduğu hatalardan biri, kendi sivil haklarını arayan Afro-Amerikalıların sosyo-politik özgürlükler için mücadelelerinden dolayı müzikal özgürlükleri aramalarıydı. Bu öğrenci sivil haklar hareketinin free caza yol açtığı sonucuna vardı. O böyle yapmıştı, çünkü Burns dizisi free cazın aynı dönemin sivil haklar mücadelesiyle aynı anda ortaya çıktığını savunuyordu. Onun aklında bağlantı, nedenle eşitlendi. Kısmen böyle yapmamıştı, çünkü Burns dizisi bunu doğrudan ifade etmişti. Oysa öyle olmamıştı.

Bu öğrenci bu varsayıma giden tek kişi değildir. Örneğin Brian Harker’ın Jazz: An American Journey adlı yakın tarihli caz tarihi ders kitabında yazar şöyle yazmıştı: “Sivil haklar hareketi gelişir ve güneyli beyaz gericiler azarken. . . müzik sabırsızlık ve hayal kırıklığının metaforik çığlığı içinde patladı ve caz stillerinin evriminde başka bir türü ortaya çıkardı: free caz.”  Todd Jenkins’in Free Jazz and Free Improvisation: An Encylclopedia adlı eserinin arka kapağında şöyle bir cümle vardır: “1950’lerin ortasında başlayan free caz devrimi cazın ve ülkenin ekonomik, ırksal ve müzikal iklimine sanatsal ve sosyo-politik bir tepkiyi temsil etti.”  Benzer bir konum Ted Gioia’nın The History of Jazz adlı eserinde de dile getirildi: “Bu aynı yılların free caz hareketini, onun Amerikan toplumundaki güçlü kültürel değişimi nasıl etkilediğini anlamaksızın kavramak olanaksızdır.” 

Pedagoji Bilimi

Basit unsurların doğru bağlantısı hocalar ile öğrenciler arasındaki işlevsel iletişim için temeldir. İletişimde enformasyon neredeyse her zaman kaybolur. Deneyimli hocaların çoğu, öğrencilerde ilk olarak iyi ayrımların, uyarıların ve parantez işaretlerinin kaybolduğunu bilirler. Hatırlananlar silinir. Kafalarında zaten çok farklı şeyler olan öğrenciler yeni enformasyonu budamak zorundadırlar. Aktarımda hemen her zaman kaybolan bir şeyler olduğu için, geçerli bir bağlantı olsa bile müzikal yenilikleri Amerikan tarihi bağlamında öğretmek amaca zarar verici görünebilirdi, çünkü her durumda hocalar öğrencilerin olmadığı halde neden-sonuç ilişkilerini çıkarsama olasılığının riskini taşırlar. Sivil haklar özgürlüklerini aramak müzikal özgürlükleri aramaya neden oldu mu? Hayır olmadı. Free caz hareketi toplumsal güçlerden değil, müzikal kaynaklardan ortaya çıktı. Ancak öğrenciler bu ayrımı yakalayacaklar mıdır? Araştırmacı Harker ve Jenkins bile bunu gözden kaçırdılar. Neden öğrenciler gözden kaçırmasın?

Caz tarihinin bu karmaşık dönemini sunmadaki bir sorun, etkinin yönü gibi ilişkilerin karmakarışık olmasıdır. (Önce hangisi geldi, sosyo-politik meseleler mi, yoksa müzikal yenilikler mi?) Örneğin sivil haklar mücadelesi konusunda öfkeyi ifade etmek için müzik yapan caz müzisyenleri var mıydı? Evet vardı. Archie Shepp, her ne kadar politik temalı parçaları zorunlu olarak serbest-biçim olmasa da, bunlardan biriydi (örneğin “Malcolm, Malcolm-Semper Malcolm” sivil haklar hareketinin lideri Malcolm X’e bir methiyeydi  ve “Rufus [Swung His Face at Last to the Wind, Then His Neck Snapped]” ). Onlar sivil haklarla ilişkili öfkeden dolayı mı akor değişimlerini terk ettiler? Hayır etmediler. Önce serbest-biçim yaklaşımı ortaya çıktı. Önceden belirlenmiş akor değişimlerini terk etmeksizin müzik aracılığıyla protestoda bulunan avangard müzisyenler var mıydı? Evet vardı. Charles Mingus bunlardan biriydi (örneğin ayrımcılık yanlısı Arkansas valisi Orville Faubus ile ilgili şarkı sözlerinin olduğu “Original Fables of Faubus” ve “Haitian Fight Song” ).

1950’li ve 1960’lı yılların sivil haklar hareketi free cazı ortaya çıkarmadı, ancak bu, gözlemcilerin tarzı olarak görünebilir, çünkü free cazın bir bölümü kısmen sivil haklar hareketi nedeniyle motive olan bazı müzisyenlere cazip geldi. Bu müzisyenler aynı zamanda free cazın bir bölümüyle ilişkili yaklaşımları ve sound niteliklerini benimsediler. Sonuç olarak free caz içindeki birkaç stil bazı yazarlar (örneğin LeRoi Jones ve Frank Kofsky) ve bazı müzisyenler (örneğin Archie Shepp) tarafından toplumsal adaletsizlik konusundaki öfkeyi ifade etmenin yeni bir tarzını sağlayan yeterince öfkeli bir sound olarak görüldüler. Bu nedenle sivil haklar konusundaki huzursuzluk free cazı ortaya çıkarmadıysa da, bu insanlar açıkça bu müziğin bir bölümünün bunun için güzel bir soundtrack sağladığını hissettiler.

Charles Mingus ve Archie Shepp de dahil olmak üzere bazı müzisyenler yalnızca sivil haklar hareketi içinde sözünü sakınmayan ve aktif kişiler değildiler, ama aynı zamanda mizaçlarıyla da öfkeliydiler ve bazen politik ve kişisel protestonun aracı olarak müziği kullandılar. Ancak onları zorunlu olarak kendi protest parçalarında önceden belirlenmiş akor değişimlerinden bağımsız doğaçlama yapmadılar. Yazar LeRoi Jones (Amiri Baraka) ve Frank Kofsky  kendi politik davaları için bu soundları benimsedi. Ancak mevcut tartışmanın konusu 1960’lı yıllardaki avangard caz soundları ile bu dönemin sivil haklar hareketi arasındaki bu bağlantının free cazı ortaya çıkaranların saiklerini zorunlu olarak yansıtmadığıdır. Bu müziği yaratanların başka esin kaynakları vardı ve bu kaynaklar cazdaki sürekli olarak yeni yöntemler ve malzemeler arayışındaki temel bir geleneği yansıttı. Örneğin saksafoncu Albert Ayler’in çok sert free cazının esin kaynağı Hristiyan kilisesinin anlamsızca konuşan, kendinden geçmiş karizmatik ibadet edenlerinin sesleriydi. Saksafoncu John Coltrane’in çok sert müziği, ister akor temelli, ister mod temelli, isterse serbest biçim olsun, yeni biçimlerin yoğun bir arayışıyla, yeni çeşitlemelerin incelenişiyle motive oldu. Coltrane “deneme yapmaya devam ettim” dedi.

Free caz ile sosyo-politik meseleler arasındaki ilişkileri çözme girişiminde karmaşık bir faktör gerek müzikal gerekse toplumsal olsun önceden varolan her türlü yapıdan özgürleşmeye çalışan bazı müzisyenlere free cazın felsefi olarak çekici gelmesidir. Belki de yazarlar bu tip birkaç müzisyenin söylediklerini duyduklarında, bu müzisyenlerin free cazı türetmediklerini anlayamadılar; onlar sadece free cazı benimsiyorlardı.

Müzik Tarihinden Habersiz Olmak

Politika ile müzik stilleri arasındaki aldatıcı bağlantıların neden kendi yolunu caz tarihi ders kitaplarında bulduğunu açıklayabilecek başka bir faktör yazarların ve tarihçilerin önceden belirlenmiş akor değişimlerinden bağımsız olan doğaçlama pratiğini belgeleyen caz kayıtlarının ilk dönem tarihini bilmemeleridir:

1949. Lennie Tristano, Lee Konitz ve Warne Marsh (“Intuition” ve “Digression”)

1952. Stan Kenton (from 2’ 29 to 3’ 08 in the Bill Russo arrangement “Improvisation” on New Concepts in Artistry in Rhythm).

1953. Teddy Charles, Shorty Rogers & Jimmy Giuffre (“Bobalob I” ve “Bobalob II” on Collaboration: West).

1954. Shelly Manne, Shorty Rogers & Jimmy Giuffre (“Abstract #1 on “The Three” ve “The Two”).

1955. Chico Hamilton (“Free Form” on The Chico Hamilton Quintet).

1958. Ornette Coleman (Something Else).

Yazarlar ve tarihçiler ‘free caz’ kayıtlarının yaygınlaşmasıyla sivil haklar hareketinin yükselmesinin aynı zamana rastlamasından on yıl önce bu tür müzikal özgürlüklerin incelenmiş olduğunu bilmeyebilirler. İlk dönem tarihi bilseler bile bazı yazarlar (a) serbest-biçim yaklaşımlarını kullanan müziğin, Afro-Afrikalı bir müzisyenin (Ornette Coleman) müziği nedeniyle medyanın dikkatini çekmeye başlamasından yaklaşık on yıl önce en azından kayıtlarda beyaz müzisyenler tarafından kaydedildiğini ve (b) bu müzisyenlerin sivil haklar hareketiyle ilgili açık sözlü olmadıklarını ve kendi müzikal yaklaşımlarını sivil hakların istismar edilmelerine tepki içinde oluşturmadıklarını gözden kaçırırlar. Ortaya çıkan politik özgürlükler ile müzikal özgürlükler arasında bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu varsayan hocalar ve yazarlar ayrıca (c) diğer grupların 1960’lı yıllarda politikadan esinlenmeksizin free caz çalmaya devam ettiğini de görmezden gelirler. Bu free cazın bir bölümünün politikadan esinlenemeyeceği anlamına gelmese de, ilk on yılın free caz kayıtlarının yaratıcılarının hiçbiri sivil haklar hareketinden ilham almadı, Chico Hamilton’un ve Ornetto Coleman’ın, Afro-Amerikalı üyeleri motive olmaya yetecek kadar sivil hakların istismar edilmesini yaşamış olan ve farklı ırklardan oluşan grupları tarafından yapılan kayıtlar bile.

Stiller Nerede Ortaya Çıktı?

Bu makale free caza neyin neden olmadığı üzerine olsa da, free caza neyin neden olduğundan bahsetmek ve birkaç önemli sanatçının kullandığı yolları ayırt etmek yararlı olabilir. Tristano, Giuffre, Rogers ve diğerlerinin serbest-biçim performansları akorların hareketine dayanan doğaçlamalarda tamamen usta olan müzisyenler tarafından yapılmışken, Coleman ve Albert Ayler’in serbest-biçim performansları akorlarla uyumlu caz ezgilerini düzenlemede mahir olmayan doğaçlamacılar tarafından yapılan icrayı temsil eder. Tristano, Giuffre, Rogers ve diğerleri isteseler yapabilecekleri halde önceden armonik kuralları oluşturmayı tercih etmediler. Ayler ve Coleman ise tersine akor eşliklerini doğrudan bir şekilde yansıtan ezgilerin nasıl düzenleneceğini bilmemelerine rağmen soloları doğaçladılar. Bu sonuncu durumun belgelenmesi daha sonra sunulacak.

Cleveland’da aynı kasabada doğan trompetçi Nate Horwitz, Ayler’in bir meslektaşıydı. Horwitz bana Ayler’in standart akorlardan bir caz solosunun nasıl düzenleneceğini bilmediğini söyledi. Basçı Andre Condouant, Ayler’in Fransa, Paris’teki La Cigale kafesinde Al Lirvat’ın grubuyla nadiren oturduğunu hatırladı. “O repertuvarı biliyor, ancak çok fazla doğaçlama yapamıyordu; bir amatör gibi çalıyordu. . . ‘I’ll Remember April” ya da buna benzer parçalar çalardı ve temel armonilere bile bağlı kalamıyordu.”  Bu durum Ayler’in akor değişimlerini izleyen ve standart caz eşliğini sağlayan bir piyanist, gitarist ve basçı ile birlikte çaldığı 1962 tarihli “Summertime” ve “On Green Dolphin Street”in kayıtlarında açıkça görülür. Ayler’in bazı Charlie Parker sololarını bildiği haberlerinin yalnızca onun bu ezgileri bildiğini ve onun bunların akor eşlikleriyle nasıl ilişkili olduğunu bilmesinin gerekli olmadığını gösterdiğine dikkat edin. Bu da Ayler’in bebop’u anladığını ve yalnızca onun tekniğini görmezden gelmeyi tercih ettiğini göstermez.


01 Mark C. Gridley, Jazz Sytles (Prentice-Hall, 1978), s. 336.

02 Knopf, 2000.

03 Prentice-Hall, 2005, s.225

04 Greenwood, 2004.

05 Norton, 1997, s. 338.

06 Archie Shepp, Four for Trane, Impulse! AS-86, 1965.

07 Archie Shepp, Four for Trane, Impulse! AS-71, 1964.

08 Charles Mingus, Charles Mingus Present Charles Mingus, Candid 79005, 1960.

09 Charles Mingus, Atlantic SD 1337, 1957.

10 Brian Priestley, Mingus: A Critical Biography (Londra: Quartet, 1982).

11 Archie Shepp “An Artist Speak Bluntly,” down beat 32 (16 Aralık 1965), ss. 11 ve 42; LeRoi Jones, “Voice from the Avant-Garde: Archie Shepp,” down beat 32 (14 Ocak 1965), ss. 18, 19, 20, 36; Lawrence Neal, “A Conversation with Archie Shepp,” Liberator 5, (11 Kasım 1965), ss. 24-25; Leonard Feather, “Archie Shepp: Some of My Best Friends Are White,” Melody Maker 41 (30 Nisan 1966), s. 6.

12 The LeRoi Jones/Amir Baraka Reader (New York: Thunder’s Mouth Press, 1971).

13 Black Nationalism an the Revolution in Music (New York: Pathfinder, 1970).

14 Derek Van Pelt, “Albert Ayler’s Ghost,” Cleveland Magazine (Cleveland, Ohio: 1978), s. 43.

15 Bill Coss, My Favorite Things albümü için notlar, Atlantic SD 1361, 1960.

16 Kasım 1976.

17 Albert Ayler, Daniel Caux’un Röportajı, Holy Ghost: Rare and Unissued Recordings üzerine, 27 Haziran 1970.

Devam edecek...

Cazkolik.com / 23 Haziran 2009, Salı

Paylaş
Bu bölümde yayınlanmış önceki yazılar
» Işıl Çalışkan Röportajı: Belki de Türkiye`de ilk kez bir pop klübü caz sahnesine dönüşüyor! » "166 Days" ile cazda kültürler arası yolculuk... Işıl Çalışkan Anıl Şallıel ile yeni albümünü konuştu. » Işıl Çalışkan Röportajı: Kerem Görsev yeni albümüyle mükemmel denge arayışında. » Başak Yavuz İstanbul`un yeni caz klübü Maestro Donizetti`yi arkadaşımız Işıl Çalışkan`a anlattı. » 26. İstanbul Caz Festivali Özel: Big Band olmayan büyük bir topluluk; Snarky Puppy » Birinci Dünya Savaşı`nın sona ermesinin yüzüncü yılında savaşın müzik üzerindeki etkisi. » 28. Akbank Caz Festivali Özel: Tarkovsky`nin filmlerindeki rüya hali beni çok güçlü etkiliyor. » Sevin Okyay Yazdı: Tomasz Stanko`nun başka notalarla kardeşçe buluşabilen yalnız notaları » Caz dinlenmez derler! Öyle mi? Rakamlarla duruma bakalım. Yerli/yabancı cazda çok dinlenenler. » 22. Uluslararası Ankara Caz Festivali "Kadın ve Caz" temasıyla 8-13 mayıs arası gerçekleşecek. » Hareketli geçecek nisan ayının öne çıkan konserinde GoGo Penguin yeni albümünü dinletecek. » Aslı Maraşlı Yazdı: Polonya cazının yenilikçi yedilisi: Caz ve Hip Hop burada, birarada! » Farklı geçmişten yola çıkıp hayatlarını mitolojikleştiren iki kadın; Simone de Beauvoir & Billie Holiday » Festival Portresi: 24. İstanbul Caz Festivali`nde izleyeceğimiz Miles Mosley geleneği bilen bir değişimci » Yılbaşı öncesi geleneksel Christmas Jazz playlistimiz yayında. Bu müzikler kadar güzel bir yıl olması dileğimiz. » Zorlu PSM`de izleyeceğimiz Jose Feliciano`nun hayatını yönlendiren üç büyük hit! » 25. Akbank Caz Festivali Özel: Oğuz Büyükberber ve Marc Sinan ilk kez İstanbul`da aynı sahneyi paylaşacak. » Türkiye`nin caz müziği bakımından dün bir gurur gecesine tanık olduk. Konser izlenimlerimiz yayında. » Ünlü şarkıcı Viktor Lazlo`dan cazın efsanevi ismi Bille Holiday üzerine müzikali 4 Aralık`ta CRR`de. » Ölmeden önce serisinden özel bir liste: "Ten Free Jazz Albums To Hear Before You Die" » Bu yıl caz konserleri konusunda bir sakinlik içinde olan CRR Mart ayı takvimini açıkladı. » "İçimde Aşk Var" ilk albümünü yayınlayan genç sanatçının tutkularını gizlemediği şarkılarla dolu. » Alaçatı Jazz Rüzgarı 25 Haziran`dan itibaren rüzgardan ziyade festival fırtınası gibi esecek... » "Bir başkadır benim öyküm..." Tunçel Gülsoy`un Ayten Alpman ile yaptığı geçmişe yolculuk yeniden yayında... » Yeni kuşak cazcıların geliştirdiği eklektik vizyonerliğin öne çıkan ismi Aaron Parks 10 Nisan`da Salon`da! » Biri dünyaca ünlü müzisyen, diğeri onu yıllardır büyük zevkle dinleyen cazseverin habersiz kesişen yolları. » Son yılların etkileyici sesi Youn Sun Nah gitarist Ulf Wakenius ile 21 Ocak akşamı Borusan Müzik Evi`nde. » Yılın en iyi yerli caz albümlerini bütün bir yılı en yakından takip eden Zuhal Focan`a sorduk... » Ara Malikian`ın "Pagagnini" özel gösterisi 7 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey sahnesinde... » İş Sanat yeni sezon programını açıkladı. Cazın yaşayan efsanesi Sonny Rollins 2 Kasım`da İş Sanat`ta! » Dokuzuncusu düzenlenecek Bach Günleri, St. Antuan Kilisesi ve Garaj İstanbul`da gerçekleşecek. » Ud`un rönesansını gerçekleştiren adam Anouar Brahem ruhundaki müziği Eyal Hareuveni`ye anlattı. » Yaz başı çıkan albümleriyle modern divalar Terri Carrington, Madeleine Peyroux ve E. Elias göz kamaştırıyor. » Latin caza, bossa novaya otuz yıldır damgasını vuran Eliane Elias 17 Şubat`ta İş Sanat`ta. » Bobby McFerrin son albümü VOCAbuLarieS`i meslektaşı Nora McCarthy`e anlattı. » 20. Akbank Caz Festivali Özel: Bu yıl Akbank Caz Festivali yan etkinlikleriyle de oldukça zengin. » Montreal Güzel Sanatlar Müzesi ve Cité de la Musique işbirliğiyle Miles Davis`in hayatı oldukça kapsamlı bir sergiyle Ağustos ayına kadar açık. » Vuvuzela uğultusunun içinden Güney Afrika cazına bakmak. » 43. yaşındaki Montreux Jazz Festivali`nin afişlerle görsel tarihi... » 52. Grammy`lerin sonuçları belli oldu, kazananlar kim? » Büyük davulcular kuşağından Steve Gadd artık hep cazın içinde. » Pop caz ve fusion`ın büyük ustası Bob James İstanbul Jazz Center`da... » Gustav Lundgren JC`s`de... » 19. Akbank Caz Festivali Özel: Festival bu yıl konserler dışında zengin içerikli panellere de sahne olacak... » Yeni neslin 10 genç dişi aslanı... » Free Cazı Sivil Haklar Hareketiyle İlişkilendirmedeki Yanlış Anlayışlar - 3 » Fender Rhodes`ların tarihi... » "Free Cazı Sivil Haklar Hareketiyle İlişkilendirmedeki Yanlış Anlayışlar-2" » Free Cazı Sivil Haklar Hareketiyle İlişkilendirmedeki Yanlış Anlayışlar - 1 » John Scofield`ın merakla beklenen albümü "Piety Street" yayınlandı. » Caz ve Protesto: Bir Yeniden Değerlendirme (Bölüm 2) » Caz ve Protesto: Bir Yeniden Değerlendirme » Beat kuşağının sembol ismi Jack Kerouac’ın caz sevgisi... » 7. Amatör Caz Müzisyenleri Festivali. Bana bol müzik, az da çiğ börek... » Bir caz ikonu olarak, "Bir Devin Adımları: John Coltrane" (3) » Bir caz ikonu olarak, "Bir Devin Adımları: John Coltrane" (2) » Bir caz ikonu olarak, "Bir Devin Adımları: John Coltrane" (1) » ASCAP, 2009`un "Genç Caz Bestecisi Ödülü" adaylarını açıkladı » Caz denizini yeterince derin bulmayan Peter Cincotti yeni albümüyle pop okyanusuna açılıyor. » Dave Brubeck`in efsanevi albümü "Time Out"un ilk yayınlanışının üzerinden 50 yıl geçti. Bir kaç gün sonra gireceğimiz 2009 albümün yayınlanışının 50. yılı olacak... » Cazın en iyileri halen eskileri... » Eleştirmenlerin seçimleri belli oldu... 2008 » DownBeat "Şöhretler Salonu"nun en yeni üyesi Keith Jarrett oldu... » Bebop`tan modern caza Ari Hoenig`in Punk Bop yorumu...
Bu içeriğe yapılan yorumlar
Bu içeriğe hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapabilirsiniz!
Reklam İçin Bize Yazın Bizi Arayın
0 216 385 4912
Cazkolik Shop Yeni
Albüm Bülten Üyeliği
Bizi Takip
Edin
Cazkolik.com • Türkiye’nin Caz Takvimi • Günün Albümü • Günün Parçası • Günün Müzisyeni • “Jazz”lı Gündem • Albüm Eleştirileri • Cazkolik Röportajları • Yerli Caz Albümleri Arşivi • Yerli Caz Müzisyenleri Arşivi Cazkolik Yazarları:
• Ali Haluk İmeryüz • Arto Peştemalcıgil • Ayşe Tütüncü • Beliz Hazan • Burak Sülünbaz • Cenk Akyol • Cenk Erdem • Deniz Türkoğlu • Emre Kartarı • Güç Başar Gülle • Güzin Yalın
 
• Levent Öget • Leyla Diana Gücük • Murat Ali Oral • Murat Beşer • Okan Aydın • Salim Zaimoğlu • Sami Kısaoğlu • Sevin Okyay • Tunçel Gülsoy • Turgay Yalçın • Zekeriya Şen
Radyo Cazkolik Servisleri: • Radyo Cazkolik Programları • Radyo Cazkolik Playlistleri • CazFM.com (Online stream radio)
Cazkolik.com bir Feridun Ertaşkan Rek. ve Tas. Hiz. Ltd. Şti. hizmetidir. | İletişim için: cazkolik@cazkolik.com | info@cazkolik.com | Tel: 0 216 385 4912

“Jazz, insan ruhunun zaferinin sembolüdür.” Archie Shepp